Doručenie

Po podtverzhneni 100% platbe, predávajúci generuje objednávky bude zaslaný na adresu príjemcu. Preprava tovaru sa vykonáva raz týždenne zo skladu predávajúceho. Streda, deň odoslania. Poštovné do Českej republiky 48 hodín.

Odstúpenie od objednávky Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dostal rozkaz, ktorý je odlišný od toho, čo bolo cformirovan na mieste, alebo v prípade, že je mechanické poškodenie. Ak sa mechanické poškodenie, môže kupujúci neprijme tovaru, a vrátiť ho späť kuriérom v deň doručení.V tomto prípade, že kupujúci podpíše akt návratu. Predávajúci, kupujúci vráti osobný účet kúpnej ceny do 14 dní. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný.

Preprava a dodanie tovaru Dodávka sa vykonáva predávajúci na adresu příjemce.Kupující platia za prepravu.  Neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je spoločnosť Expert Consulting sk s.r.o. oprávnená požadovať poplatok (náhraduvy naložených nákladov spojených s objednávkou a to jednorazovo. V prípade takého konania spoločnosť Expert Consulting vyrozumie kupujúceho elektronicky alebo telefonicky na spôsob úhrady a výške nákladov spojených s neprevzatú objednávkou. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akých koľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený. Dodanie tovaru Tovar sa zasiela prepravnou službou zo skladu na Slovenskom v stredu a v pondelok - podmienkou je objednávka prijatá. Spoločnost Expert Consulting s.k. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednost za poškodenie alebo stratu tovara pri doprave. Tovar bude dopravený na dodaciu adresu, v prípade jej neuvedení, bude tovar dodaný na adresu sídla, resp. bydliska kupujúceho. Dodacia lehota. Obvyklá dodacia lehota je od 2 do 6 dní. Termín dodania sa počíta od dátumu uvedeného v záväznej objednávke. V prípade platby bankovým prevodom je termín dodania počítaný od prijatia platby. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je tento termín s klientom dohodnutý zmluvne.

Cena preprava a dodanie tovaru

  • SLOVAKIA: 7 €
  • CZECH REP: 7 €
  • MAĎARSKO: 10 €
  • SLOVENIA: 12,00
  • CHORVÁTSKO: 15,00 €
  • BOSNA & HERCEGOVINA: 21,00 €