Doručení

Po podtverzhneni 100% platbě, prodávající generuje objednávky bude zaslán na adresu příjemce. Přeprava zboží se provádí jednou týdně ze skladu prodávajícího. Středa, den odeslání. Poštovné do České republiky 48 hodin.

Odstoupení od objednávky Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Kupující může odstoupit od smlouvy, pokud dostal rozkaz, který je odlišný od toho, co bylo cformirovan na místě, nebo v případě, že je mechanické poškození. Pokud se mechanické poškození, může kupující nepřijme zboží, a vrátit jej zpět kurýrem v den doručení.V tomto případě, že kupující podepíše akt návratu. Prodávající, kupující vrátí osobní účet kupní ceny do 14 dnů. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

Přeprava a dodání zboží Dodávka se provádí prodávající na adresu příjemce.Kupující platí za přepravu. Nepřevezme kupující zboží při dodání, je společnost Expert Consulting sk s.r.o. oprávněna požadovat poplatek (náhraduvy naložených nákladů spojených s objednávkou a to jednorázově. V případě takového řízení společnost Expert Consulting vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky na způsob úhrady a výši nákladů spojených s nepřevzatou objednávkou. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, jak bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží av případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží bylo neporušený. do dání zboží Zboží se zasílá přepravní službou ze skladu na Slovensku ve středu a v pondělí - podmínkou je objednávka přijata. Společnost Expert Consulting s.k. s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu tovara při dopravě. Zboží bude dopraven na dodací adresu, v případě jejího neuvedení, bude zboží dodáno na adresu sídla, resp. bydliště kupujícího. Dodací lhůta. Obvyklá dodací lhůta je od 2 do 6 dní. Termín dodání se počítá od data uvedeného v závazné objednávce. V případě platby bankovním převodem je termín dodání počítán od přijetí platby. U zboží, které není skladem, je tento termín s klientem dohodnut smluvně.

Cena přeprava a dodání zboží

SLOVAKIA: 7 € CZECH REP: 7 € MAĎARSKO: 10 € SLOVENIA: 12,00 CHORVATSKO: 15,00 € BOSNA & HERCEGOVINA: 21,00 €